Orang Beriman Sayangi Haiwan, Kerana Sesungguhnya Pada Haiwan Ada Pahala

Islam sebagai ajaran yang menekankan kepada pemeluknya untuk menyayangi binatang sebenarnya sudah tercermin dalam pembahasan dasar masalah fiqih.

Ketika itu, seorang lelaki dari kalangan Bani Israil tengah berjalan di bawah terik matahari dengan rasa rasa haus yang amat sangat. Ketika dia melihat ada sebuah telaga, maka dia segera menghampiri dan mengambil airnya untuk diminum. Namun, saat lelaki itu hendak meninggalkan tempat itu, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, menjilat-jilat pasir. Dalam hatinya, lelakiini mengatakan,”Anjing ini menderita kehausan sebagaimana aku baru saja merasakannya.” Akhirnya, dia kembali turun ke telaga dan memenuhi khuf (sepatu kulit) miliknya dengan air, untuk diberikan kepada haiwan malang itu.

Rasulullah Shallallahu Alahi Wasallam setalah membawakan kisah ini bersabda,”Maka Allah memberi pujian untuknya dan mengampuninya.”

Setelah mendengar kisah tersebut, para sahabat bertanya,”Wahai Rasulullah, apakah benar-benar kami memperoleh pahala kerana binatang?” Rasulullah pun menjawab,”Di setiap hati yang lembab ada sedekah.”

Sedekah untuk Haiwan

Hati lembab, adalah perumpamaan terhadap makhluk hidup, kerana mereka yang mati, hati dan badannya mengering. Sebab itulah, Imam An Nawawi menyimpulkan dari kisah di atas bahawa berbuat baik kepada haiwan hidup, baik memberi minum atau lainnya merupakan bentuk sedekah. (Syarah Shahih Muslim, 7/503)

Jelas, dari keterangan di atas, Islam amat memuliakan haiwan, hingga dihitung sebuah sedekah sebagai mana juga memberi kepada manusia yang masih hidup, kerana kedua-duanya berhati lembab.

Hal yang sama disebutkan Rasulullah, “Seorang Muslim tidak menanam tanaman, hingga memakan dari tanaman itu manusia, binatang atau burung, kecuali merupakan sedekah baginya, hingga datang hari kiamat. (Riwayat Muslim)

Sayang Haiwan Termasuk Ajaran Islam

Islam adalah ajaran penuh kasih sayang dan rahmat. Tidak hanya membatasi kasih sayang hanya kepada sesama manusia saja, namun makhluk lain mendapatkan “imbas” kasih sayang dari ajaran Islam ini. Hal ini disebabkan kerana Allah telah menciptakan kehidupan binatang berkait rapat dengan kehidupan manusia, bahkan mempermudah kehidupan manusia.

Allah telah berfirman, yang ertinya,”Dan haiwan ternak telah diciptakan-Nya untuk kalian, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebahagiannya kalian makan. Dan kalian memperoleh keindahan padanya, ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya. Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. ” (An Nahl [16]: 5-8)

Dalam sejarah peradaban Islam sendiri, hubungan harmoni antara manusia dengan binatang terjalin dengan baik, sebagaimana eratnya hubungan antara Ashabul Kahfi dengan anjing mereka. Demikan pula Rasulullah, beliau juga berhijrah dengan unta setia beliau yang nama Al Qashwa`, disamping beliau juga memiliki beberapa unta lain yang bernama Al Adhba` dan Al Jadm. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Shahr yang gemar membawa kucing kecil di sakunya, hingga Rasulullah memanggilnya Abu Hurairah, alias ayah kucing.

Islam sebagai ajaran yang menekanan kepada pemeluknya untuk menyayangi binatang sebenarnya sudah tercermin dalam pembahasan dasar masalah fiqih, yakni masalah thaharah (bersuci), dimana kita sebagai Muslim, dilarang buang air besar atau air kecil ke dalam liang, merujuk kepada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud. Ada ulama yang menyebutkan bahawa di dalam liang biasanya ada haiwan-haiwan kecil. Dengan buang air di tempat itu, maka hal itu boleh menzalimi haiwan-haiwan tersebut. (lihat, Mughni Al Muhtaj, 1/61)

Masih belum lari dari masalah thaharah, dimana kita sebagai Muslim tidak hanya dibolehkan, tapi diwajibkan meninggalkan wudhu dengan melakukan tayamum sebagai gantinya, jika ada haiwan muhtaram yang kehausan, sementara persediaan air sangat terbatas. haiwan muhtaram adalah haiwan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. (lihat, Mughni Al Muhtaj, 1/130)

Adab kepada Haiwan Tunggangan

Disamping secara umum menganjurkan berbuat baik kepada haiwan, secara spesifik, Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik binatang tunggangan memperhatikan beberapa hal, hingga tidak ada pihak yang terzalimi.

Islam melarang seseorang memaksa haiwan untuk mengangkut beban berat diluar kemampuan, sebagaimana diriwayatkan oleh At Thabarani, “Jika kalian melihat tiga orang naik haiwan tunggangan, maka lemparlah mereka, hingga salah satu dari mereka turun.”

Sebagaimana Rasulullah berpesan kepada para pemilik kendaraan agar memperhatikan makanan haiwan tunggangan mereka, “Jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan untamu dari daerah itu dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah terpencil, maka percepatlah, hingga tidak membahayakannya.” (Riwayat Muslim)

Tentu, jika mereka masih berada di wilayah gersang, dan tidak ada makanan untuk unta mereka, maka keadaan demikian mengancam kehidupan binatang tersebut.

Ketika Binatang Mengeluh

Kenapa Islam menjauhkan pemeluknya dari pebuatan zalim terhadap binatang? Kerana binatang itu seperti manusia, ia juga merasakan lapar, haus, lelah atau sakit jika terzalimi. Rasulullah pernah memperoleh pengaduan dari beberapa haiwan yang memperoleh perlakukan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Shahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah, bahawa beliau menemui seorang lelaki yang menarik lembu untuk mengangkut. Lembu itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, “Demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak.”

Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan bahawa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Anshar. Di kebun itu terdapat seekor unta, yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata, ketika melihat Rasulullah. Akhirnya beliau bertanya,”Siapa pemilik unta ini?” Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan,”Saya wahai Rasulullah.” Beliau pun menyampaikan,”Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai haiwan ini! Sesunggunya ia mengadu kepadaku, bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja.”

Tidak Menghina Binatang

Yang terlarang dalam Islam bukan hanya menzalimi haiwan secara fizik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, kerana haiwan pun termasuk ciptaan Allah Ta’ala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang melaknat unta yang dia tunggangi, hingga akhirnya beliau meghukum wanita tersebut, sebagaimana disebutkan Imam Muslim.

Adalah Imam Al Ghazali, beliau juga melarang merendahkan ciptaan Allah termasuk haiwan, tatkala beliau membahas mengenai hal penjagaan terhadap mulut. (lihat, Al Maraqi Al Ubudiyah, hal.69)

Sikap Para Ulama terhadap Binatang

Suatu saat, Al Hafidz Taqiyuddin As Subki pernah menegur putranya, Tajuddin As Subki, disebabkan ia pernah mengatakan,”Paling buruk adalah anjing anaknya anjing,” ketika melihat ada seekor anjing lewat di depan rumah. “Bukankah memang benar, anjing anaknya anjing?” Tajuddin menjawab teguran ayahnya. “Memang benar, namun jika perkataan itu dimaksudkan untuk merendahkan, maka hal itu tidak boleh.” Jelas Al Hafidz Taqiyuddin. (Syarh Al Ihya`, 7/066)

Adalah Imam Abu Ishaq As Sirazi. Suatu saat, tokoh besar dalam madzhab As Syafi’i ini berjalan bersama beberapa sahabatnya. Tiba-tiba ada seekor anjing berjalan di depan rombongan itu. Menyaksikan hal itu, salah seorang anggota rombongan mengherdik anjing tersebut. Mengetahui hal itu Abu Ishaq melarangnya dan menasihati,”Apakah engkau tidak tahu, bahawa anjing itu dan kita sama-sama berhak menggunakan jalan ini?” (Al Majmu`, 1/45)

semoga bermanfaat. sila like & share!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*